Správne zostavenie jedálneho lístka je rovnako podstatné ako cvičenie samo. Cvičebný plán je zostavovaný individuálne, pre potreby jedincov zvlášť, aby každý jeden mal zabezpečenú svoju pohodu pri cvičení a aby sa zabezpečil čo najlepší výsledok. Pri navrhovaní nám často-krát pomáha diagnostika tela, ktorú si zostavujeme. Vieme si následne spraviť i kontrolu, po určitom čase – kde klient môže vidieť výsledky nielen navonok, ale aj vnútorne. Lebo tak isto ako je dôležité naše telo, tak sú dôležité i všetky orgány ukryté v ňom.

Galéria premien
Odporúčané prístroje

INBODY 230