BMI je vlastne percentuálny podiel telesného tuku. Tento údaj nám vie byť taktiež  nápomocný pri zostavení stravovacieho plánu alebo zostavenia cvičebných plánov. Na všetky údaje sa pozeráme ako na komplex, ktorý nám povie o klientovi viac a je pre nás jednoduchšie určiť cieľ programu.

Galéria premien
Odporúčané prístroje

INBODY 230